Nieuws


Tariefsaanpassing inkomstenbelasting

In de komende jaren worden de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast. Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting beperkt tot 2 schijven, een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomens hoger dan € 68.507,-. Voor de exacte tarieven in de komende jaren klik hier.


Tariefsaanpassing vennootschapsbelasting

De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren afgebouwd tot 15% in 2021. Voor winsten boven de € 200.000,- wordt het tarief 20,5%. Voor de afbouw van de tarieven klik hier.


Voorlopige aanslagen

Vraag voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting tijdig voorlopige aanslagen aan. Zo voorkom je het betalen van dure belastingrente. Voor de inkomstenbelasting is dat percentage 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%!


Tips voor de DGA

Het gebruikelijk loon voor een DGA is zoals bekend € 46.000,-. Het kan echter interessant zijn om dit loon te verhogen naar € 68.507,- om op deze manier maximaal alle heffingskortingen te kunnen benutten. Overleg dit met uw adviseur.


Administratie 2013 mag door de versnipperaar

De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is tenminste 7 jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2013 en eerdere jaren kunt vernietigen. Als u de btw over de aankoop of verbouwing van een pand heeft teruggevraagd, moet u de btw-boekhouding 10 jaar bewaren. Dit geldt ook voor uw loonadministratie. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen etc.) mogen nooit worden weggegooid. Lees verder…


Kasgeld- en voorraadopname

Als laatste: let u erop dat u, indien van toepassing, aan het einde van het jaar een opname doet van het aanwezige kasgeld, de voorraad goederen tegen de inkoopprijs opneemt en eventueel een optelling maakt van het onderhanden werk per 31 december 2019. Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van de jaarrekening over 2019.